Koncerty

 

26.08.2017 DOD Markiza
26.08.2017 Likavka
27.08.2017 Mutne
31.08.2017 Nova Dedina

03.09.2017 Nove mesto nad Vahom - Jojka v meste 15.00
08.09.2017 Partizanske
09.09.2017 BA - Kuchajda
09.09.2017 Dunajska Luzna
16.09.2017 Humenne
22.09.2017 Bytca
23.09.2017 Gaboltov

14.10.2017 Nitra